VÅRE TJENESTER

privat bolig

 • Fast vaskehjelp.
 • Ned vask av bolig.
 • Flyttevask.
 • Visningsvask
 • Trappevask.
 • Boning av gulv
 • Vask av vinduer ute og innvendig.
 • Vaktmester tjenester.

næring

 1.  Kontor renhold.
 2.  Renhold industrianlegg.
 3.  Boning av gulver.
 4.  Hyttevask og klargjøring for salg.
 5.  Trappevask
 6.  Fjerning av graffiti
 7.  Utvask
 8.  Visningsvask
 9.  Vask av vinduer ute og innvendig
 10.  Matter, mopp og klut til utleie.
 11.  Vaktmester tjenester

  Vi lever også papir og såper til bedrifter.

  Ettersyn av bygg

  Alt på et faktura.